I slutten av desember ble det holdt møte med advokat Kenneth Mikkelsen og elleve av fiskerne som er berørt av et nytt krav i deltagerforskriften. De bestemte seg da for å ta saken videre.

21. desember kom deltagerforskriften for 2024. Den stiller krav om at én enkeltperson må være majoritetseier i fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.

Og fra januar av, er det altså slutt på overgangsordningen for eierne som ikke har en eierandel på 50 prosent eller mer i ett fartøy.