Leder Roger Hansen mener laget har en god løsning på denne utfordringen.

Utgangspunktet for saken er Fiskeridirektoratets høring om kysttorsk og havdeling fra desember i fjor. Høringen foregikk i to runder på grunn av fiskerimyndighetenes ønske om å iverksette havdeling innen hovedsesongen i årets torskefiske. Mens det var lagt opp til å bruke mer tid på foreslåtte tiltak for å styrke vernet av kysttorsken.

I tråd med dette spilte styret i Nord Fiskarlag inn sine synspunkter på havdeling i januar, og organisasjonen har så fulgt opp med sine synspunkter på kysttorsktiltakene nå.