Siden makrellen har vært mer tilgjengelig i britisk sone enn norsk i år, har det vært mer interesse for å fiske der enn vi kanskje hadde beregnet, sier Trond Ottemo, seksjonssjef for Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon, til Fiskeribladet.

Fredag ble det kjent at adgangskvoten for fisket etter makrell i britisk sone i 2023 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektøren besluttet derfor å stoppe fisket etter makrell i britisk sone for SUK-gruppen, for kystfartøygruppen og ringnot.

Uheldig

Kristian Sandtorv, styreleder i Pelagisk forening, er en av de som har henvendt seg til Fiskeridirektoratet og bedt om at reguleringene endres slik at de som har adgang til å fiske deler av makrellkvoten i britisk sone, faktisk får det.