– Det er helt utrolig, de trer en regel ned over hodet på deg, fortsetter Mathisen, på telefon fra Værøy:

Han frykter at dersom vedtaket om fleksible felleshav blir stående, og snurrevadflåten kun kan være på Skomvær-feltet noen få timer for dag, vil båtene gå andre steder enn til Værøy.

Fiskeindustrien på Værøy har historisk sett kjøpt mye fisk fra snurrevadflåten.

Omstridt kakestykke

– Værøy ligger slik til at vi har problemer med å få tak i nok råstoff. Derfor er snurrevadbåtene og feltet ved Skomvær viktig for oss, sier Mathisen.