– Vi har etter hvert fått en forklaring på hvorfor den forventede kvoteøkningen ikke kom med de endelige kvotene. Årsaken er at direktoratet har justert ned overreguleringen i vår gruppe, slik at kvotene vi fikk før sesongstart blir stående uendret. At overreguleringen justeres må vi akseptere. Men måten dette er gjort på er ikke akseptabel, sier skipper og medreder Bjørn Hugo Bendiksen om bord på 22,5 meter lange «Reinefangst».

Båten er for tida på nettopp seifiske utenfor Andenes, og håpet er å få tatt mest mulig av kvoten før skreien melder seg for fullt.