– Kvoteøkningen blir godt mottatt både på sjø- og landsida i næringa. Men den kommer for sent, i hvert fall for de av oss som ikke lenger har torsk i våre områder, sier Petter Borgvatn Myklebust, nestleder i Kystfiskarlaget og for tida på slipp med sin «Falken» på 10,22 meter etter at en allerede lang vintersesong ble avsluttet 11. mai.

24. mai kom meldingen om refordeling fra Fiskeridirektoratet. Denne gangen med et maksimalkvotetillegg på 20 prosent for fiskere som har både båt og kvote under 11 meter.