– Som ansvarlig om bord skal du alltid holde utkikk og ha oversikt over hva som skjer rundt deg på havet. Det er vanskelig nok på en vintermørk fjord, og pålegget om rapportering blir en faktor som krever at oppmerksomheten flyttes til opplyste skjermer som ødelegger nattsynet. Da er det ikke lenger snakk om «sikker seilas», mener sjarkfiskeren fra Nord-Troms.

Hansen mener Fiskeridirektoratets mange krav nærmest tvinger en alenefisker til å gå på akkord med sikkerheten, og han har utfordret Sjøfartsdirektoratet på den vurderingen.