I en melding fredag opplyser Fiskeridirektoratet at de åpner for å tillate taretråling sør for Vegaøyan verdensarvområde i Nordland fylke. Dermed utvides området for taretråling til også å omfatte sørlige deler av Nordland.

Kystområdene nord for Trøndelag har hittil vært stengt for taretråling. Havforskningsinstituttet (HI) har drevet prøvetråling etter tare sør i Nordland siden 2013. HI har i sin sluttrapport konkludert med at det er biologiske forsvarlig å åpne området for kommersiell taretråling, viser direktoratet til.

– Ikke hindringer

– Kunnskapen vi har legger ikke hindringer i veien for at tareskogen langs kysten kan utnyttes. Det blir utarbeidet regionale høstingsplaner som regulerer uttaket av tare. Planene skal sørge for at tareskogen skal kunne vokse opp igjen etter høsting, slik at påvirkningen på økosystemet blir så liten som mulig, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Høstingen reguleres ved at områdene deles inn i felter som rullerer slik at hvert felt er åpent for taretråling hvert femte år.

«I forhold til den totale mengden stortare som vokser langs norskekysten utgjør den høstede mengden en svært liten del, cirka 0,3 prosent», heter det i meldingen fra direktoratet.