Fiskeridirektoratet har foreslått at én leveranse på ti tonn snøkrabbe skal være tilstrekkelig til å kvalifisere til adgang i snøkrabbefisket. I forslaget som er oversendt Nærings- og fiskeridepartementet, mener direktoratet at det bør innføres fartøykvoter og differensiert kvotefaktor avhengig av aktivitet, uten at de kommer inn på aktuelle kvotefaktorer.

De eneste konkrete og kjente tallene for hvordan snøkrabberettighetene kan bli fordelt, er forslaget som Fiskebåt ga i sitt høringssvar.

Fiskebåts forslag til fordeling av snøkrabberettigheter:
  • Faktor 1,0: Mener Fiskebåt skal gis til fartøy som har fisket de tre siste årene fram mot skjæringsdatoen 16.