Etter at tidenes laveste rekekvote ble innført 1. juli, har rekefiskerne i sør fortvilt. Dette kommer på toppen av en tid der rekeflåten har merket høye drivstoffpriser godt.

Sør-Norges Fiskarlag møtte Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriminister Bjørnar Skjæran i Oslo onsdag for å diskutere tiltak som kan hjelpe rekefiskerne. Nestleder i Sør-Norges Fiskarlag Lennart Danielsen kaller møtet positivt og sier han føler seg betrygget.

Rekekvoten i sør
  • Norge og EU ble i slutten av juni enige om en ny kvote for reker i Nordsjøen og Skagerrak, på 6076 tonn.