– Vi mente vi hadde et bra opplegg for å kunne fiske de siste 250 tonnene av årets nvg-sildekvote før årsskiftet, og søknad om erstatningsfartøy ble sendt til Fiskeridirektoratet. Men der ble det avslag, begrunnet med at erstatningsbåten var for stor og effektiv. Vi har benyttet retten til å klage på avslaget, men må likevel nå posisjonere oss for å gjøre det beste ut av situasjonen, forteller skipper og hovedreder om bord på «Vestøy», Markus Nygård.

RSW-anlegget om bord på «Vestøy» har meldt pass, og rederiet får bruke erstatningsfartøy.