Torsdag 21. desember kom deltagerforskriften for 2024. Den stiller krav om at én enkeltperson må være majoritetseier i fartøy som deltar i åpen gruppe. Og fra januar av, er det slutt på en overgangsordning for de eierne som altså ikke har en eierandel på 50 prosent eller mer i ett fartøy.

Tall fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at per august 2023 var det totalt 2044 fartøy i åpen gruppe – og 40 av disse fartøyene har ikke en enkeltperson som majoritetseier.