Denne uken ble trekningslisten for kystgruppen på loddefiske i Barentshavet kjent. 143 fartøy har meldt seg på – og de som har sikret seg et nummer høyt oppe på listen, er blant de «heldige» som får delta (se listen lenger nede).

– Vi er kjempeskuffet. Det er jo nedgang på alt, torsk, sild..det er spesielt i sånne år at en vil ha en ekstra inntekt. Da er det ekstra surt at en ikke får gå, sier skipper og reder Espen Nilsen som for tiden er på sildefiske.