Fredag meldte Fiskeridirektoratet at kystbåter i loddefisket må melde til Sildelaget om de faktisk skal fiske lodde i Barentshavet i år.

– For å sikre en hensiktsmessig og god avvikling av fisket, er det avgjørende at eiere uten hensikt om å delta gir beskjed om dette så snart som mulig. Fiskeridirektoratet minner om at fartøyeier er ansvarlig for at fartøyet er egnet, bemannet og utrustet for deltakelse i fisket etter lodde.

Direktoratet presiserer også at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy i dette fisket.

Det er langt flere i kystgruppen som ønsker å fiske lodde i år enn i fjor. I fjor var antallet 104 båter, nå er tallet 143.Hvem som får fiske avgjøres av loddtrekning.

Regler for deltakerbegrensning

Deltakerforskriften § 6 gir reglene for deltakerbegrensning i åpen gruppe:

  • Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe også eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke begge fartøyene delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024. Eier er den som direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av fartøyet.
  • Hvis ingen enkeltperson eier mer enn 50 % av fartøyet, er det avgjørende om en gruppe enkeltpersoner som samlet eier mer enn 50 % av fartøyet, også eier mer enn 50 % i det andre fartøyet.
  • Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe er del av en gruppe som samlet eier mer enn 50 % av fartøyet, og eierandelen er nødvendig for at fartøyet oppfyller aktivitetskravet i deltakerloven § 6 annet ledd, kan ikke begge fartøyene delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024.
Kilde: Fiskeridirektoratet

Fornøyd

Styreleder Kristian Sandtorv i Pelagisk Forening er fornøyd med direktoratets grep. Organisasjonen hadde nylig et møte med direktoratet om deres bekymringer i kystgruppens loddefiske: At flere påmeldte ikke er egnet og utrustet til å delta.

– Jeg er veldig fornøyd med at direktoratet reagerer så kjapt. Det er bra at forvaltningen kunne diskutere dette med næringen, og diskutere hvordan fiskeriet skal foregå, sier Sandtorv.

Han ønsker ikke at massevis av båter skal melde seg på kystgruppens loddefiske, med håp om å skaffe seg en loddekvote til senere.

– For å delta i et fiskeri, må båten være egnet og utrustet til det. Det har også et sikkerhetsmessig aspekt: Kan så små båter fiske lodde? Har de stabiliteten? Det kan gå på sikkerheten løs, for dette er et tungt fiskeri, sier Sandtorv.

Mulig endring neste sesong

Flere organisasjoner har reagert kraftig på måten kystfisket etter lodde fungerer i dag. Og flere har fryktet at flere båter posisjonerer seg for en fremtidig lukking av fisket, og at de dermed ikke har til hensikt til å delta i årets loddefiske.

I likhet med Pelagisk forening har både Fiskebåt og Fiskarlaget etterlyst endringer i reguleringen. Fiskeribladet spurte Fiskeridirektoratet om reguleringens fremtid torsdag. Seksjonssjef i reguleringsseksjonen skriver i en epost fredag:

– Når det gjelder påmelding og deltakelse i kystflåtens fiske etter lodde i Barentshavet, så har vi diskutert dette blant annet med Norges Fiskarlag. Forslaget om å benytte en rulleringsordning er noe som kan vurderes nærmere med sikte på neste sesong, skriver han.

Han forklarer at næringen om ikke lenge vil bli invitert til en diskusjon om dette og andre tiltak som kan bidra mer ro om reguleringen.

– Samtidig har vi understreket at det er Nærings- og fiskeridepartementet som bestemmer om kystfisket etter lodde skal lukkes eller ikke.