Kvotene for de store, viktige bestandene har gått ned. Bunkerspriser går opp. Det samme gjør renta. Kyststatene er ikke i havn med forhandlinger. Fiskeflåten skal redusere sine utslipp.

– Alt dette gjør det ekstra viktig at flåten får fiske effektivt og der fisken er tilgjengelig, sier Rasmussen.

Utøvelse av fisket henger sammen med reguleringer. Derfor er Fiskebåt også opptatt av muligheten til å utøve fiske på best mulig måte.

Mange utfordringer

I oktober ble det enighet mellom kyststatene om en totalkvote på NVG-sild, på 390.010