Dette er en foreløpig konklusjon etter at det i mai ble avholdt et evalueringsmøte mellom involverte parter i årets lofotfiske. Selv om 2023-sesongen tilsynelatende kunne avvikles uten de store konfliktene, er erkjennelsen at ting fortsatt kan gjøres bedre.

Derfor har Fiskeridirektoratet og fiskerorganisasjonene avtalt et nytt møte etter ferien. Og forkastregelen, som har vært omstridt gjennom en årrekke, blir et punkt på dagsordenen.

Det samme blir årets nyskapning på Lofothavet: De fleksible felleshavene.

Fra Bodø til Bergen

Meningene etter evalueringsmøtet er fortsatt delte.