Det er gjennomført tre møter mellom fiskerinæringen, forskning og forvaltning for å evaluere tiltaket med bruk av pingere, eller skremmere, i fisket med garn i løpet av vinterens torskefiske i Lofoten. Både