Ystmark mener at det også vil være en fordel for fiskerinæringen og andre havnæringer å bli