– Dette er rike naturområder som bulmer over av korallrev, og er viktige gyte-, oppvekst- og leveområder for en rekke arter, sier fungerende leder for havarbeid i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre.

Sp og Ap har i sin regjeringsplattform, som ble lansert onsdag, beskrevet at de ønsker å «utvikle, ikke avvikle petroleumssektoren», men vil ikke åpne for olje- og gassleting ved Iverryggen og Trænarevet.

– Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Ringvirkninger på land skal komme hele landet til gode, skriver regjeringen i sin plattform.