Regjeringen opplyser i en pressemelding at den vil øke bevilgningen til BarentsWatch med 10 millioner i budsjettet for 2022.

BarentsWatch ble etablert av Støre-regjeringen i 2012 som en del av nordområdesatsingen. BarentsWatch skal utvikle pålitelige, effektive og sikre digitale tjenester for de norske hav- og kystområdene.

– Digitalisering er helt sentralt for å kunne utvikle og tilby gode tjenester, og for å møte de utfordringer vi vil stå overfor fremover i forvaltningen av kyst- og havområdene våre. BarentsWatch er viktig for fiskerinæringen, havbruksnæringen, sjøtransporten, fritidsbåtbrukere og forvaltningen. Tjenestene er flittig brukt, og bidrar til både effektivisering og verdiskapning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en uttalelse.

Åtte departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak utviklingen av tjenesten BarentsWatch.