I revidert budsjett, foreslår regjeringen å bevilge 65 millioner kroner til kartlegging av havbunnen i utlysningsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Det blir også foreslått en bevilgning på 10 millioner kroner for å kartlegge hvordan eksisterende og nye næringer påvirker hverandre og økosystemene.

Kan starte i sommer

– Jeg har bedt Oljedirektoratet om å sette i gang grunnundersøkelser i de to områdene som er åpnet for å utnytte tiden godt mens vi utarbeider auksjonsmodell og kvalitative kriterium for tildeling av areal. Undersøkelsene kan starte allerede i sommer, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding fredag.

Målet er at undersøkelsene skal gi informasjon om dybde og havbunn og er viktige for å velge plassering av vindkraftverkene innenfor utlysingsområdene, vises det til i pressemeldingen.

«Tidlig kartlegging av havbunn er viktig for å realisere havvindprosjekt i Norge før 2030», heter det videre i meldingen.