Regjeringen varsler i dag om at den vil be Stortinget om en ekstraordinær bevilgning på 3,5 milliarder kroner for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i inneværende år.

Øyne og øre i nord

I Stortinget viste statsminister Jonas Gahr Støre til at Norge er NATOs øyne og ører i nord, og at det betyr at Norge må være i stand til å følge den russiske aktiviteten enda tettere.

– Vårt utgangspunkt for det er godt. Vi kjenner nordområdene og har lang erfaring med operasjoner i nærheten av Russland i nord, sa Støre.