– Jeg har jobbet med fiskeri og havbruk gjennom hele stortingsperioden, og for så vidt den forrige også. Distriktspolitikken har også betydd veldig mye for meg, og fiskeri- og