Tidligere i mai fikk Venstre gjennomslag på Stortinget, med særs knapp margin, om å endre regjeringens politikk for statlige arbeidsplasser. Partiet mener regjeringens politikk (se faktaboks) sidestiller større byer som Bergen, Trondheim og Bergen med Oslo, der de mindre stedene favoriseres.

– Påvirker det ansettelsene i Fiskeridirektoratet?

– Nei, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen kontant.

Lokalisering av statlige arbeidsplasser
  • Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon er et sentralt verktøy i lokaliseringspolitikken.
  • Omtrent 30 prosent av statlige arbeidsplasser er omfattet av retningslinjene.
  • Disse