Natt til torsdag utløp fristen for å komme med høringsinnspill om den omstridte lakseskatten. I alt kom det inn 412 høringssvar, om man inkluderer innspill fra anonyme privatpersoner. Disse finnes på Finansdepartementets nettsider.

  • Et svært stort flertall av svarene er fra aktører som er negative til forslaget, både prosessen bak innføringen og selve innholdet og utformingen av skatten.
  • Svært mange er også negative til den såkalte normprisen, altså standardiserte laksepriser for beregning av skatten.

Lengden i svarene varierer fra noen få setninger, til Sjømat Norges svar på 62 sider.