Kvotenedgang rammer fiskerinæringen i Vardø hardt om dagen, og Fiskeribladet har tidligere i vår omtalt at bedriften Gamst Shilova har permittert for første gang, mens 15 ansatte ved Vardøbruket mistet jobben.

Nå har bystyret vedtatt tiltak, som de mener kan berge fiskerinæringen. Tiltakene består blant annet i å fryse lån til fiskere i to år, åpne for kvotekjøp i vedtekter for fiskerifond og legge til rette slik at landindustri kan gjøre seg attraktiv for fremmedflåten.

Ministeren må levere

– Nå må fiskeriministeren komme på banen med tiltak, slik at vi får mer råstoff til kaiene i Vardø og Finnmark, sier ordfører Tor-Erik Labahå (Sp) til Fiskeribladet.