Et nytt prosjekt skal bidra til utvikling og vekst, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Prosjektet har som mål å utvikle et nettverk innen sjømatnæringen i området samt styrke arbeidet med å øke kvaliteten på sjømaten som føres i land.

Pengene skal også gå til å styrke den nasjonale sjømatlinjen ved Vardø videregående skole. Det skal blant annet skje gjennom et sterkere samarbeid med næringslivet.

I tillegg skal det gjennomføres en studie i Varangerfjorden for å få oppdatert kunnskap om økosystemene og vurdere mulighetene for utvikling av næringsaktivitet der.