– Vi skulle selvfølge ha brukt ordet skal, fordi regjeringen har