Utredning av kanal for å unngå værharde Nordkyn, aktualiseres

Publisert 25. January 2022, kl. 08.53Oppdatert 25. January 2022, kl. 08.55