– Industri og fiskeri er uløselig knyttet til hverandre. Den beste fiskeripolitikken får vi når disse to ses i sammenheng, men det viktigste er å få banket gjennom kvotemeldingen, så får vi diskutere det andre etterpå, sa Haagensen.

Sjømat Norges styreleder Gunnar Haagensen var ikke nådig da han omtalte regjeringens kvotemelding under høringen i Stortinget mandag, og da spesielt meldingens manglende industripolitikk.

– Regjeringen bruker kvotemeldingen til å avlyse flere industrisaker. Dette ber Sjømat Norge Stortinget om å rette opp i, sier han til salen.