Stortinget vedtok sist fredag at fergetakstene skal ned med 25 prosent. Dette var det siste stortingsrepresentantene valgt inn høsten 2017 gjorde før de tok ferie. Neste gang Stortinget samles er det med de representantene som får velgernes tillit på valgdagen 13. september.

Revidert nasjonalbudsjett

Fergesaken ble behandlet i forbindelse med stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Et stortingsflertall bestående av opposisjonspartiene kom fram til et «fergeforlik» i februar i år. I forliket instruerer Stortinget regjeringen til å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med forslag til å redusere fergetakstene allerede i år, og i tillegg komme med en forpliktende plan for en halvering av fergetakstene på riksveg og fylkesvegsambandene.

Regjeringen kom tilbake til fergesaken i revidert nasjonalbudsjett som ble lag fram i mai. I revidert foreslo regjeringen å redusere fergetakstene med 10 prosent i år og så en halvering i løpet av neste stortingsperiode.

Men i enigheten mellom Frp og regjeringspartiene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, blir det allerede fra 1. juli i år en prisreduksjon på 25 prosent på fylkes og riksvegferger.

Forventer ytterligere kutt

Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud, sier at han er glad for at Frp greide å presse regjeringspartiene i fergesaken.

Stortingsrep Bård Hoksrud er samferdselspolitisk talsperson for Frp. Foto: Frp

Han sier videre at framdrift i fergesaken avhenger av statsbudsjettet for 2022 som legges fram i oktober etter stortingsvalget 13. september.

– Vi forventer ytterligere kutt. Vi blir skuffet om det stopper på 25 prosent, sier Hoksrud.

Hoksrud innrømmer at det eneste som er helt sikkert i fergesaken er det som Stortinget vedtok sist fredag: En reduksjon på 25 prosent i billettprisene fra 1. juli.

– Frp jobber for gratis ferger, og det vil vi fortsatt jobbe for i nesten stortingsperiode. Med bakgrunn i det de andre partiene har sagt, så legger jeg også til grunn at takstene vil ytterligere reduseres i neste periode.

Ned 25 prosent

Hoksrud har stilt samferdselsminister Knut Arild Hareide spørsmål om hva et priskutt på 25 prosent vil bety for det enkelte fergesamband. Han har fått svar fra Hareide når det gjelder riksvegfergene.

Ifølge Samferdselsdepartementet koster det på det eneste fergesambandet på E-6, Bognes – Skarberget, i dag 185 kroner med personbil. Etter 1. juli vil billettprisen bli 139 kroner for en personbil.

For et vogntog på 20 meter koster Bognes -Skarberget i dag 1084 kroner. 1. juli vil billettprisen gå ned til 813 kroner.

– Det Frp har fått til med regjeringspartiene er bra fordi det er en god begynnelse. I tillegg betyr det at Frp har snudd i forhold til det de mente tidligere. Da vi sist vinter foreslo kutt i fergeprisene, var jo Frp imot det. Samtidig har regjeringen ikke levert på det andre som må på plass – å sette seg ned med fylkeskommunene med mål om å utvikle et felles takstregulativ for riks- og fylkesferger, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Lover for mye

Skjæran sier at en Ap-ledet regjering er det som må til for at det skal bli en reell halvering i billettprisene i løpet av neste stortingsperiode.

– Ja det går vi til valg på, sier Skjæran.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Foto: Arbeiderpartiet

– Dessverre ser det ut til at regjeringspartiene og Frp lover mer enn de faktisk holder. Foreløpige beregninger viser at en prisreduksjon på 25 prosent for Nordlands del vil bety behov for tildeling på 24 millioner kroner i år.

Skjæran sier at den antatte kompensasjonen fra staten vil være rundt 17 millioner kroner, noe som betyr at fylkeskommunen selv må dekke syv millioner kroner, ifølge Skjæran.

– Signalene er også at den reduserte momssatsen på seks prosent skal opp til 12 prosent fra 1. oktober. Det vil øke dette gapet ytterligere, fortsetter Skjæran.

Helgelendingen Skjæran sitter også på fylkestinget i Nordland.

Er garantist

Senterpartiets samferdselspolitiske talsperson, Siv Mossleth, sier at med fortsatt en Høyre-dominert regjering etter valget, kan det bli et skritt tilbake for fergesaken. Da vil fergeopprøret fortsette, sier hun.

– I ytterste konsekvens kan det hende at vi ikke kommer lenger enn det Stortinget vedtok sist fredag.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth er samferdselspolitisk talsperson i Senterpartiet. Foto: Privar

Mossleth sier at et sterkt Sp etter valget er en garantist for videre framgang i fergesaken.

– Da blir fergereformen gjennomført med mål om gratis ferger og gratis hurtigbåter på steder som ikke har noe alternativ.

Skal passe på

Henrik Dalelid Vedde, daglig leder i Ferjeaksjonen Møre og Romsdal, sier de ønsker ordnede forhold om fergesaken. Det vil en ikke få før det blir en anerkjennelse for at fergene er en del av riks- og fylkesvegene og at de dermed blir gratis.

– Så langt er det bare Frp og Sp og til dels SV som er enig med oss i dette. Vi ønsker ikke at dette bare skal være en valgkampsak, og vi skal være en vaktbikkje for å passe på at partiene følger opp det de har lovet.

Vedde sier at de skal følge godt med at intensjonene i fergeforliket følges opp. Men 50 prosent priskutt er ikke nok.

– Partiene kan i hvert fall ikke regne med at fergeaksjonen fornøyd med det Stortinget vedtok på fredag og dermed legges ned.