Harstadværingen Sander Pedersen (20) kaller seg selv fiskeripolitiker, businessmann, fisker,