Harstadværingen Sander Pedersen (20) kaller seg selv fiskeripolitiker, businessmann, fisker, IKT-spesialist og maritim forhandler. I februar i år var han med på å starte facebookgruppen Ungdommens Fiskarlag – en stemme for fremtidens fiskere, som på kort tid har fått flere hundre følgere.

– Jeg og Bent Lie Jakobsen fra Haugesund hadde ideen om å opprette et forum for fiskere under 25 år. Gruppen ble til etter at vi var enige om at ungdom i næringen har for liten påvirkningskraft og mulighet for å bli hørt i ulike saker, forteller Pedersen.