I en pressemelding fredag melder Utenriksdepartementet at det har publisert en påminnelse om hva russiske fartøy har lov til og ikke har lov til når det gjelder havneanløp.

– Alle tjenester til russiske fartøy ved havneanløp er i utgangspunktet forbud, skriver departementet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt uttaler at regjeringen har klare forventninger til at norsk næringsliv følger sanksjonene.

– Det er straffbart å bryte sanksjonene.

Russiske fartøy i Norske havner:
  • Russiske fiskefartøy kan legge til kai i Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes.
  • I havnene kan de for eksempel bytte mannskap, bunkre (uten faglig bistand), losse (forutsatt at det en losser ikke er i strid med importforbud), proviantere og gjennomgå kontroll.
  • Det