Det var hovedbudskapet fra første dag av GATH-konferansen i Ålesund tirsdag, som samlet teknologidelen av oppdrettsnæringen.

Det var også det som det var bredest enighet om da de tre siste fiskeriministrene møttes til debatt om oppdretts fremtid i en paneldebatt midt på første konferansedag.

Harald Tom Nesvik i paneldebatt om oppdrettsfremtiden. Foto: Einar Lindbæk

Tre muligheter

– Vi må legge til rette for vekst over hele fjøla for å følge opp vår målsetting for oppdrettsvirksomheten. Vi må ha en kombinasjon av alt fordi fiskens naturlige habitat er i sjøen og vi må sørge for at de beste habitatene må få produsere litt mer, sier Harald Tom Nesvik.