Utvalget, «Skattlegging av havbruk», ble oppnevnt av tidligere finansminister Siv Jensen (Frp) høsten 2018. Da de la fram sin rapport i november 2019, ville seks av utvalgets ni medlemmer innføre grunnrente på havbruk.

Nå er tre medlemmer av dette flertallet med i det nylig oppnevnte skatteutvalget «Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem».

Karen Helene Ulltveit-Moe ledet det forrige utvalget og Claire Winifred Armstrong og Linda Nøstbakken var medlemmer. Alle tre var i 2019 profilerte forkjempere for grunnrentebeskatning av havbruksnæringen da de kommenterte rapporten etter at den var lagt fram.