– Som en rettsstat sitter det langt inne for Norge å bryte fiskeriavtalen med Russland nå. Men om krigen i Ukraina forsetter, eller at landet er okkupert av russiske soldater
til høsten, er det jo mulig å ikke gjøre en ny avtale med russerne for 2023.

Det mener Foss, som er advokat i PwC (PricewaterhouseCoopers) og tidligere ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet.

– Hvis situasjonen i Ukraina er alvorlig til høsten, er det jo naturlig at en i fiskeriforhandlingene med russerne ikke vil tillate russiske fiskere å fiske torsk i norsk økonomisk sone i 2023.