I kvotemeldingen foreslår regjeringen å sette tak for hvor mye en enkelt eier kan kontrollere av gruppekvotene i de ulike kystfiskeriene.

Men hvem regnes som eier i dette tilfellet?

De siste ukene har det hersket forvirring i næringa om hvordan forslaget egentlig skal tolkes.

Usikker er også næringskomiteen på Stortinget.

– Vi har bedt regjeringen klargjøre tolkningsforståelsen, sier leder av komiteen, Willfred Nordlund (Sp).

– Kvotemeldingen er tydelig den ene veien. Fiskeridirektoratet har sendt ut noe som kan tolkes motsatt.