Det er tre år siden Husøydagan sist ble arrangert. Arrangementet er blitt avlyst på grunn av korona siden 2019. Programmet for i år er fullstappet med blant annet diskotek, kino, markedsdag, ordførerdebatt, fiskeripolitisk debatt og fagseminar.

Styret i Grendeutvalget har ansvaret for å arrangere festivalen på Husøy. Leder Tommy Larsen sier det er usikkerhet knyttet til hvor mange som kommer.

– Vi vet ikke om folk er sugen på et slikt arrangement nå etter pandemien, men vi håper gjerne 3000–4000 i løpet av helgen.