– Stortingsflertallet er opptatt av at vi må bli mer selvstendige når det gjelder mineraler til det grønne skiftet. Vi kan ikke være avhengig av Russland, sier stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen, Ove Trellevik (H).

Behandles i dag

I dag, torsdag, behandler Stortinget innstillingen fra Energi- komiteen på stortingsmeldingen, «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser» og tilleggsmeldingen til denne stortingsmeldingen.

Tilleggsmeldingen ble lagt fram av regjeringen i april. Den tar for seg energisituasjonen i det nye perspektivet med den urolige verdenssituasjonen der Ukraina-krigen er et stikkord.