Som Fiskeribladet har meldt tidligere, møttes Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen mandag forrige uke for forhandlinger digitalt om nordøstarktisk torsk, samt lodde, hyse, blåkveite og snabeluer i Barentshavet.

– Praktiske årsaker

Etter planen skulle forhandlingene sluttføres fredag – men i en sms fredag kveld, opplyste den norske forhandlingslederen og departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet Mette Wikborg, at forhandlingene blir forlenget:

– Det var planlagt at årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon skulle vært avsluttet i løpet av uken. Av praktiske årsaker ble vi imidlertid ikke ferdige, og er enige om å fortsette på mandag, skrev Wikborg, som for første gang leder forhandlingene.