SV peker på at elever som tar alternative opplæringsmodeller, slik som Steigenmodellen og andre modeller, i dag faller utenfor kriteriene for å få tildelt lærlingekvote. Dette gjelder lærlinger som inngår lærekontrakt i faget fiske og fangst, men som ikke følger utdanningsløpet med VG1 Naturbruk blåvariant og VG2 Fiske og fangst.

– Uforståelig

– Det er uforståelig at unge mennesker som ønsker å bli fiskere faller utenfor kriteriene for å få tildelt lærlingekvote, kun fordi de har valgt en utradisjonell utdanningsmodell. Det ønsker vi å endre på, sier SVs gruppeleder Aase Refsnes i meldingen.

Refsnes peker på at flere opplæringskontor, slik som Tenk Lofoten og Nord-Salten Opplæringskontor, lenge har tatt til orde for at lærlingekvoter også omfatter deres lærlinger og lærebedrifter på alternative opplæringsmodeller.

SV viser til at Fiskeridirektoratet evaluerte lærlingekvoteordningen i 2021, og anbefalte til Nærings- og Fiskeridepartementet å la ordningen omfatte alle undervisningsløp som fører frem til et fagbrev i faget fiske og fangst.