Med en svekket oppslutning om Senterpartiet, kan det vel