Det var i spørretimen i Stortinget forrige uke at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) svarte på spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om hva som er hovedlinjene i den politiske kursen regjeringen har staket ut.

Har store ambisjoner

Fylkesnes minnet ministeren om at han i alle fiskeripolitiske sammenhenger i valgkampen refererte til Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og havfiske.

– Jeg ønsker at statsråden rett og slett trekker opp hva som blir hovedlinjene, for det er vanskelig å se ut fra hurdalsplattformen at det er en ny kurs i et urolig hav, sa Fylkesnes.