– Om en slik skatt blir innført på riktig måte kan det føre til flere arbeidsplasser, sier nestleder i Sosialistisk Venstreparti (SV), Torgeir Knag Fylkesnes, til Fiskeribladet.

Mandag lanserte Skatteutvalget sin omfattende rapport om forslag til skattlegging i Norge, som også inkluderte en anbefaling om å utrede og innføre grunnrenteskatt for fiskerinæringen. Rapporten viser til høy lønnsomhet i flåteleddet, og nevner blant annet torsketrålerne og «andre fartøysgrupper».

Skatteutvalget
  • Ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.
  • Utvalget skulle vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv.