Sosialistisk Venstreparti varslet tidligere denne måneden at de ville ta havdeling opp i forbindelse med budsjettforhandlingene på Stortinget.

De ville ha regjeringspartiene med på å frata fartøy over 21 meter alle muligheter til å fiske innenfor grunnlinja. Fartøy over 28 meter vil de henvise utenfor firemila.

– Kystsamfunn fortviler, de opplever at næringsgrunnlaget blir stjålet fra dem når større båter med stor fangstkapasitet tar seg til rette innenfor grunnlinja, sa SVs nestleder og fiskeripolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes, i en pressemelding.