– Vi har ikke hørt noe, sier Venstre-politiker Alfred Bjørlo til Fiskeribladet.

– Intet nytt her hørt herfra, skriver Sosialistisk Venstreparti-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en SMS.

Heller ikke andre partier Fiskeribladet sjekket med denne uken har hørt noe nytt om regjeringens kommende kvotemelding. Spekulasjoner om når den skal komme har vært, og er fortsatt, mange.

Meldingen vil legge store føringer for hvordan fiskerinæringen skal innrettes i framtiden, er fortsatt ikke å finne i oversikten over saker som er ventet fra regjeringen til Stortinget denne våren.