Stortingets næringskomité har gitt seg selv frist til 18. april for å avgi sin innstilling om kvotemeldingen. Arbeidet er nå i full gang, og i den forbindelse har komiteen bedt Nærings- og fiskeridepartementet supplere med omfattende informasjon.

Det viser henvendelsen fra komiteen, som Fiskeribladet har fått innsyn i.

Bunke med spørsmål

I midten av februar ble det sendt ti A4-sider med spørsmål om kvotemeldingen, som departementet hadde frist til å svare på innen utgangen av forrige uke. Næringskomiteen skriver selv at den ønsker svar på 69 spørsmål, men flere av dem inneholder en rekke underspørsmål.