Høyre-representant Olve Grotle er én av flere stortingspolitikere som er lite imponert over regjeringens fart med den nye kvotemeldingen. Meldingen vil avgjøre mye av framtiden til norsk fiskerinæring.

– Vi kan først jobbe med meldingen når vi får den. Vi får dårligere tid jo lenger vi nærmer oss sommeren. Det er uheldig. Jeg har en viss forståelse av at en går en ekstra runde for Fiskarlagets innspill, men vi er tross alt i februar nå, og har ikke fått en tidsramme, sier Grotle til Fiskeribladet.