I 2019 var Frøya den kommunen i Norge med størst verdiskaping fra havbruk og sjømatnæring. Mange av de 5200 innbyggerne i trøndelagskommunen bidro til å hente 4,6 milliarder kroner opp fra merdene.

Ordfører i Frøya, Kristin Strømskag, sier til E24 at hun er bekymret for fremtiden.

– Vi har ennå ikke fått tiden til å regne på de økonomiske konsekvensene for kommunen, men det er stor bekymring for hva dette vil bety for næringen som vi lever av, sier hun til E24.