I slutten av januar åpnet vi for at Fiskeribladets lesere kunne stille sine spørsmål om kvotemeldingen – og få svar fra fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Hva er ei fesshompa? Når skal du sette opp uerprosenten? Vil strukturgevinsten gå inn i grunnkvotene, eller stå som en egen faktor?

Spørsmålene vi fikk inn var mange – og varierte.

Men ett spørsmål gikk igjen: Hvordan blir den såkalte id-kvoteordningen for fiskeflåten under 11 meter? Skal den omfatte de pelagiske båtene? Hva med de som har fartøy med faktisk lengde over 11 meter?

En bunke med spørsmål ble oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet.